Zakonodaja

IZDELAVA IN URADNA ODOBRITEV

Kot večina članov evropskega združenja za promocijo štirikolesnikov EQUAL (European Quadricycle League, http://www.afquad.com), AIXAM uporablja Evropsko  direktivo 2002/24/EC, ki ureja proizvodnjo in homologacijo štirikolesnikov (vozila z motorjem in 4-kolesi). Omenjena direktiva, ki določa tri osnovne zahteve: hitrost, težo in največjo dovoljeno moč motorja , se uporablja za "QLEM" (lahka štirikolesa) in "QLOM" (štirikolesa).

> Lahka štirikolesa .

Vskladu z veljavno zakonodajo teža praznega lahkega štirikolesa ne sme presegati 350 kilogramov. Njegova največja hitrost je manjša ali enaka 45 km/h in največja dovoljena moč je manjša ali enaka 4 kW. Lahka štirikolesa so izenačena z mopedi in se jih lahko vozi z ali brez izpita, odvisno od zakonodaje, veljavne v različnih evropskih država.

> Štirikolesa.

Z zakonom je teža praznih štirikoles omejena na 400 kilogramov za vozila, ki so namenjena prevozu ljudi in 550 kilogramov za vozila, ki so namenjena prevozu blaga. Motor lahko razvije največjo moč 15 kW. Lahko jih primerjamo s tricikli in motornimi kolesi.

Vsa vozila, ki so zasnovana in in izdelana v tovarni AIXAM ustrezajo zgoraj navedenim kriterijem.

VOZNIŠKO DOVOLJENJE IN POGOJI ZA VOŽNJO

Evropska zakonodaja, ki ureja vozne razmere in vozniška dovoljenja, temelji na direktivi 91/439, ki določa vozniška dovoljenja za različne kategorije vozil.

Ta direktiva določa, da je potrebo za vožnjo štirikoles pridobiti vozniško dovoljenje B1, vendar pa ne opredeljuje nobenih posebnih pogojev za vožnjo lahkih štirikoles. Tako se vsaka evropska država sama odloči, ali se za vožnjo lahkih štirikoles potrebuje vozniško dovoljenje.

A majority member of the European association for the promotion of quadricycles, EQUAL (European Quadricycle League, http://www.afquad.com), AIXAM applies European directive 2002/24/EC - governing the manufacture and European approval of quadricycles (4-wheeled motor vehicles) - to the letter. This directive, which defines three fundamental criteria concerning speed, unladen weight and maximum power, applies to "QLEM" (light motorised quadricycles). and "QLOM" (heavy motorised quadricycles).

> Light quadricycles.

According to the legislation in force, a light motorised quadricycle must have a weight not exceeding 350 kg, a maximum speed of 45 kph and a maximum power of 4 kW (5.6 hp). Light quadricycles are assimilated with mopeds and may or not be driven without a licence, depending on the legislation applicable in the different European countries.

> Heavy motorised quadricycles.

These quadricycles have an unladen weight limited by the regulations to 400 kg for vehicles designed to carry passengers, or 550 kg for the transport of goods. The engine develops a maximum power of 15 Kw (about 20 hp). They are related to tricycles and motorcycles.

All vehicles designed and manufactured by the AIXAM group meet these criteria.